Gdy nie uda się otrzymać dotacji

Nie da się ukryć, że dla sporej części firm najlepszą formą finansowania są dotacje. Wynika to przede wszystkim z ich charakteru. Udzielane są, bowiem najczęściej w formie bezzwrotnej pożyczki, czasem takiej, która jest bardzo korzystnie oprocentowana.

Nie da się ukryć, że dla sporej części firm najlepszą formą finansowania są dotacje
Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Niestety, w praktyce niewielu przedsiębiorców ma to szczęście, by zostać beneficjentami Programów unijnych. Konkursy i nabory wniosków organizowane są w różnych województwach, co jakiś czas. Aby móc jednak wziąć w nich udział, należy spełnić szereg wymogów dotyczących:

  • wielkości firmy,
  • sektora działalności firmy,
  • stażu na rynku,
  • obrotów,
  • etc.

O ile w przypadku firm z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw możliwe jest pozyskanie tą drogą środków, o tyle w przypadku dużych firm, konieczne staje się na ogół zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w banku.

Do banku, czy też innej instytucji finansującej trzeba zwrócić się również w sytuacji, gdy pieniądze potrzebne są w trybie pilnym, na już. Bowiem nawet, jeśli spełnia się wymogi dotyczące ubiegania się o pieniądze unijne, pamiętać należy o tym, że procedury przyznawania dotacji trwają dość długo, czasem nawet kilkanaście miesięcy. Nie każdy przedsiębiorca może pozwolić sobie na czekanie na wyniki rozstrzygnięcia konkursu z nadzieją, że właśnie do niego uśmiechnie się szczęście. Nawet fachowa pomoc w uzyskaniu dotacji nie gwarantuje nam, bowiem, że to właśnie my zostaniemy beneficjentami, choć oczywiście znacznie to uprawdopodobnia.

Kredyty i pożyczki bankowe

Gdy firma staje przed koniecznością zaciągnięcia kredytu bankowego, powinna skorzystać z pomocy doradcy. Wynika to przede wszystkim z tego, że doradca, uzyskawszy informację na temat bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa i jego potrzeb, może pomóc w znalezieniu najodpowiedniejszego produktu kredytowego, ściśle dopasowanego do oczekiwań przedsiębiorcy.

Niezależnie jednak od tego, na jakich warunkach kredyt ma zostać przyznany i jakie są wymagane w związku z nim zabezpieczenia, konieczne jest zbadanie zdolności kredytowej firmy.

Badanie zdolności kredytowej

Badanie zdolności kredytowej bazuje na przedstawieniu pełnej dokumentacji finansowej prowadzonej działalności w wymaganym przez bank okresie. Do uzyskanego z bilansów wyniku finansowego przedsiębiorstwa często dodawana jest także amortyzacja postrzegana, jako koszt pozorny (więcej). Poprzez odjęcie od wyniku finansowego netto kosztów związanych ze zobowiązaniami przedsiębiorstwa, wraz z uwzględnieniem kosztów utrzymania i przyszłej raty zaciągniętego kredytu – otrzymuje się wynik, który by móc uzyskać kredyt powinien być wynikiem dodatnim.

Na ogół jednak większość firm chcąc minimalizować swoje zobowiązania wobec urzędu skarbowego, zaniża dochód, przez co powstają ograniczenia wyniku finansowego netto. W takim przypadku, w części banków możliwe jest badanie zdolności kredytowej w oparciu o przychód. Czasem stawiany jest jednak w tego typu sytuacji wymóg braku straty. Przekłada się to na to, że oprocentowanie zaciągniętego na takich warunkach kredytu jest wtedy wyższe niż miałoby to miejsce w przypadku gdyby wyniki te były inne.