Czy warto starać się o dotacje?

Dotacje od lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Nic, więc dziwnego, że wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, powstały wyspecjalizowane firmy oferujące swoim klientom pomoc w uzyskaniu dotacji.

To dobre, czy niedobre rozwiązanie?

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg
Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Tymczasem, wielu przedsiębiorców planuje, czy też już stara się o dofinansowanie unijne, nie mając świadomości tego, jaka odpowiedzialność w związku z tym spocznie na nich w momencie podpinania umowy. Postrzeganie Unii Europejskiej w kontekście kopalni złota, z której można czerpać bez końca z pewnością dalekie jest od brutalnej rzeczywistości. Z drugiej jednak strony, posiadając naprawdę dobry, przemyślany i efektywny projekt, można uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe na wiele aspektów działalności, na które bardzo ciężko byłoby pozyskać środki w inny sposób.

Warunkiem, by dotacje przyczyniły się do rozwoju firmy a nie ją pogrążyły, jest to, by zarówno sam wniosek, jak i późniejsza realizacja projektu były należycie przygotowane i przeprowadzone. Nie należy zapominać również o konieczności rozliczenia dotacji, liczy się tu, bowiem skrupulatność i dostosowanie się do wytycznych.